Missie en visie 

Als leerlingen Het Schateiland verlaten hebben zij zich een aantal vaardigheden eigen gemaakt die nodig zijn om in de maatschappij en in het vervolgonderwijs succesvol te kunnen zijn. De leerlingen hebben veel geleerd en daar ook plezier in gehad. Lezen en rekenen heeft tijdens de schoolperiode veel aandacht gekregen. Met de stevige basis op deze leergebieden hebben zij zelfvertrouwen en zelfbewustzijn gekregen. 

Behalve goed taal- en rekenonderwijs zijn ook andere vaardigheden erg belangrijk. De vaardigheden vallen onder de 21e eeuwse vaardigheden, waarbinnen onze school veel aandacht is. Onze leerlingen benutten hun talenten en zijn open en eerlijk. Ze hebben geleerd verantwoordelijkheid te nemen en te dragen. Ze kunnen reflecteren, omgaan met feedback, hebben een breed blikveld en kunnen eigen doelen verwezenlijken. In het met elkaar samenleven hebben ze geleerd te geven en te nemen en hoe je conflicten op kunt lossen. Ze hebben respect voor anderen en de natuur. Ze zijn ambitieus en stellen hoge eisen aan zichzelf en hebben geleerd om te gaan met teleurstellingen en successen. 

Deze vaardigheden, vormen samen met goed onderwijs, de basis voor een goede toekomst! Begeleiding in de ontwikkeling naar verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerking maakt deel uit van ons programma.