Ons Profiel 

Het Schateiland is een Katholieke basisschool waar leerlingen met plezier naar school gaan! Persoonlijke aandacht, gecombineerd met een goede zorgstructuur en een warme en veilige omgeving zorgen ervoor dat leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Kundige, betrokken en gemotiveerde leerkrachten staan garant voor goed onderwijs! Er wordt persoonlijke aandacht gegeven aan de leerling. Handelingsgericht werken zorgt ervoor dat er op de leerling afgestemd onderwijs wordt gegeven dat gebaseerd is op een duidelijke structuur met goede resultaten. De leerlingen worden nauw betrokken bij hun eigen leerontwikkeling en krijgen hierin voldoende ruimte om het eigen leerproces vorm te geven. Om deze goede resultaten te bereiken wordt er vooral gekeken naar de talenten van de leerlingen. Ieder kind heeft een talent en die positieve grondhouding draagt eraan bij dat leerlingen kunnen en durven groeien. Kinderen mogen trots zijn op hun talenten.