Vreedzame school

Wij zijn een Vreedzame School. Dat betekent dat we de kinderen leren op een positieve manier met elkaar om te gaan. Dit gebeurt in wekelijkse lessen met na ieder thema een presentatie in de centrale hal.
Door middel van leerling mediatie proberen we conflicten goed op te lossen. 
In alle aspecten proberen we de vreedzame gedachte door te voeren. De school dient voor zowel leerlingen, ouders als leerkrachten een veilig klimaat te bieden waarin ieder zich gehoord en gezien voelt.

In onze Vreedzame school:

  • Houden we rekening met elkaar
  • Lossen we conflicten pratend op 
  • Voelen we ons verantwoordelijk voor de hele school als gemeenschap 
  • Houden we rekening met elkaars levensovertuiging 
  • Zijn we zuinig op elkaar en op onze materialen 
  • Gebruiken we geen scheldwoorden 
  • Maken we vergissingen goed 
  • Luisteren we naar elkaar

Kortom : Iedereen mag er zijn!