Aanmelden

Wanneer u uw kind aan wilt melden op onze school, doet u dat bij de schoolleider. U wordt uitgenodigd voor een gesprek. De schoolleider vertelt u van alles over de school en u kunt de vragen stellen die u wilt stellen. Ook krijgt u een rondleiding door de school. 

Wanneer uw kind eenmaal op school zit, zal u binnen een week uitgenodigd worden door onze Intern Begeleider. Zij voert dan een intakegesprek met u. 

Wanneer kinderen vanaf een andere school komen, hebben wij voor aanname altijd eerst contact met de andere school. Ook nu zal er een gesprek met de bouwcoördinator onderbouw en, bij aanname, een gesprek met de intern begeleider plaatsvinden.