Klachtenregeling 

Soms vinden op school gebeurtenissen plaats waar ouders, (ex-) leerlingen of (ex-) personeelsleden problemen mee hebben. Ze zijn dan niet machteloos, ze kunnen hierover in gesprek gaan met de betrokkenen of een klacht indienen. In onze schoolgids en daaronder als extra bijlage vindt u informatie over hoe wij daarmee omgaan. Onze interne contactpersoon is Reny de Jong. Onze externe contactpersonen zijn: Jeroen Meijboom: j.meijboom@cedgroep.nl, tel. 010-4071847 en Els Rietveld  e.rietveld@cedgroep.nl, tel 010-4071599. Wilt u meer weten over de klachtenregeling en de procedure dan verwijzen wij u naar de klachtenregeling en/of het klachtenschema van de KSU.