Klachtenregeling 

Soms vinden op school gebeurtenissen plaats waar ouders, (ex-) leerlingen of (ex-) personeelsleden problemen mee hebben. Ze zijn dan niet machteloos, ze kunnen hierover in gesprek gaan met de betrokkenen of een klacht indienen. In onze schoolgids en daaronder als extra bijlage vindt u informatie over hoe wij daarmee omgaan.
Onze interne contactpersonen zijn: Reny de Jong,reny.de.jong@ksu.nl en Ciska van der Maten, ciska.van.der.maten@ksu.nl.
Onze externe contactpersonen zijn: Sonja Deutz, s.deutz@cedgroep.nl, en Angela Groen - Vendrig, a.groen@cedgroep.nl, tel 010-4071993.
Wilt u meer weten over de klachtenregeling en de procedure dan verwijzen wij u naar deklachtenregeling en/of het klachtenschema van de KSU.