Verlof en afwezigheid

Als een kind wegens ziekte niet op school kan komen, dan horen we dit graag zo snel mogelijk, het liefst telefonisch vóór schooltijd. Als uw kind voor een afspraak naar de dokter, tandarts of specialist moet, maakt u dan bij voorkeur een afspraak na schooltijd. Als dat niet lukt dan horen we graag zo snel mogelijk wanneer uw kind afwezig zal zijn.

De school mag van de leerplichtwet geen verlof buiten de vakanties geven. Er kan alleen extra verlof aangevraagd worden als er uitzonderlijke omstandigheden zijn. Dit verlof moet van tevoren schriftelijk aangevraagd worden en voorzien zijn van bewijsstukken. De aanvraagformulieren voor extra verlof zijn bij de schoolleider te verkrijgen