Partners

Het Schateiland is een brede school op zich. Goed onderwijs betekent dat we het onderwijs aan onze leerlingen verhogen door samen te werken met verschillende partners in en buiten de wijk, met de bedoeling de leefbaarheid van de wijk te vergroten, de leerprestaties van onze kinderen te verhogen, waardoor de kansen op maatschappelijk succes vergroot worden. Een partner waarmee wij gericht samenwerken is Spelenderwijs middels de Voorschool. Binnen ons gebouw bevinden zich verschillende groepen van de Voorschool. Hier kan een kind zich spelenderwijs voorbereiden op goed onderwijs op het Schateiland. De nadruk ligt op de mondelinge taalvaardigheid en woordenschat. Als de kinderen op de Voorschool zijn geweest zal de stap naar groep 1 van de basisschool veel minder groot zijn. De samenwerking met de VVE moet leiden tot een doorgaande leerlijn van voorschool naar school. Voor kinderen van groep 1 t/m 8 is er een aanbod dat wordt georganiseerd door SDNS. Dat betekent Samen Doen Na Schooltijd. SDNS organiseert activiteiten op het gebied van sport, cultuur, natuur, milieu en techniek. 

Goed onderwijs betekent samenwerking van leerlingen, hun ouders en de school. School en ouder zijn allebei opleider én opvoeder. De school streeft naar een doorgaande lijn van huis naar school en omgekeerd. Onze school informeert, ondersteunt, motiveert en activeert ouders om hun rol in het partnerschap ten aanzien van de ontwikkeling van de talenten van hun kind zo goed mogelijk te kunnen vervullen. Als de ontwikkeling minder vanzelf gaat is er het buurtteam. Het buurtteam helpt volwassenen, gezinnen, jongeren en ouderen op weg met vragen of problemen die ze niet (meer) zelf kunnen oplossen.

Gericht partnerschap betekent dat onze partners onze school, ons onderwijs, versterken. Partnerschap heeft tot doel de talenten van onze leerlingen te ontwikkelen en leerlingen van onze school uit te kunnen laten blinken.

Andere belangrijke partners

Logopedie 

Alle kinderen van groep 2 worden aan het eind van het jaar door een logopediste van de GGD onderzocht. Zij let op spraak- taal- en stemgebruik. Als het nodig is, worden kinderen doorverwezen naar een logopediste.

Buitenschoolse opvang 

Kind en Co organiseert de buitenschoolse opvang in onze wijk. De kinderen kunnen terecht na schooltijd tot 18.00 uur en in de schoolvakanties van 8.00 tot 18.00 uur. Voor deze buitenschoolse opvang wordt een bijdrage gevraagd die afhankelijk is van uw inkomen. Informatie kunt u krijgen op https://www.kmnkindenco.nl/. De kinderen worden kosteloos vanuit school per busje naar de BSO gebracht.

De bibliotheek 

De bibliotheek bij winkelcentrum Kanaleneiland nodigt ons ieder jaar uit om hen met de kinderen te bezoeken. Voor onze projecten lenen we vaak boeken bij de bibliotheek. Ook de boekenpret boeken voor groep 1 en 2 komen van de bibliotheek. Elk jaar komt er een echte schrijver in de bibliotheek waarvoor de kinderen van verschillende groepen uitgenodigd worden. Zij lezen dan boeken van deze schrijver en kunnen vragen stellen.