Hier staan wij voor

Op Het Schateiland:

  • Mag iedereen er zijn en doet iedereen ertoe
  • Legt ieder kind een sterke basis op het gebied van taal en rekenen.
  • Zijn we Vreedzaam, we gaan op een respectvolle manier met elkaar om
  • Stellen leerlingen, leerkrachten en ouders doelen om aan te werken
  • Vinden we kennis van de wereld en maatschappij belangrijk om elkaar te begrijpen
  • Laten we kinderen hun kwaliteiten ontdekken en ontwikkelen

Op het Schateiland mag iedereen er zijn en doet iedereen ertoe. Ieder kind op het Schateiland kent zijn eigen kwaliteiten en leert verantwoordelijkheid te nemen voor zijn eigen ontwikkeling. Kinderen zijn vanuit zichzelf nieuwsgierig en ontdekken op die manier de wereld en culturen om zich heen, wat bijdraagt aan respect en acceptatie van anderen.

Het Schateiland is een Vreedzame school die uitgaat van een positieve benadering. De school is een maatschappij in het klein en door samen met ouders het goede voorbeeld te geven leren we de kinderen hoe zij op een respectvolle manier met elkaar om kunnen gaan en open te staan voor ideeën van anderen.

Wij kijken naar het complete beeld van het kind, met ouders, de leerkracht en het kind zelf als belangrijke partners. Dit gebeurt door middel van de cyclus handelingsgericht werken (waarnemen, begrijpen, plannen en realiseren). Wij stellen realistische doelen die het kind verder helpen in zijn of haar eigen ontwikkeling op zowel didactisch als pedagogisch gebied. Daarbij hebben we hoge verwachtingen van het kind, de ouders en onszelf. Het Schateiland biedt ruimte voor leerdoelen vanuit de kinderen en zij worden gestimuleerd om zelf verantwoordelijk te zijn voor hun leerproces, waarbij feedback geven en ontvangen en het omgaan met fouten een onderdeel van zijn.

Ieder kind is uniek en ieder kind heeft kwaliteiten. Naast veel aandacht voor taal en rekenen, besteden we op Het Schateiland aandacht aan kunst, cultuur en kennis van de wereld. Door verschillende activiteiten aan te bieden, geven we kinderen de kans hun horizon te verbreden en nog onbekende kwaliteiten bij zichzelf te ontdekken