Schooltijden en vakantierooster

Schooltijden

Maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 14:15 uur

Vakanties 

Herfstvakantie            14 t/m 22 oktober 2023 

Kerstvakantie              23 dec 2023 t/m 7 jan 2024 

Krokusvakantie           17 t/m 25 februari 2024 

Meivakantie                27 april  t/m 12 mei 2024 

Goede vrijdag             vrijdag 29 maart 

Tweede Paasdag       maandag 1 april 

Tweede Pinksterdag  maandag 20 mei 

Zomervakantie            13 juli t/m 25 augustus 2024 

 

Studiedagen: 

Maandag 25 september 2023 

Maandag 20 en dinsdag 21 november 2023 

Donderdag 8 en vrijdag 9 februari 2024 

Dinsdag 9 april 2024 

Donderdag 20 juni en vrijdag 21 juni 2024 

Vrijdag 12 juli 2024 

 

Schooldagen tot 12:30

Dinsdag 5 dec 2023 (Sinterklaas)

Vrijdag 22 dec 2023

 

Feesten vieringen op school

Dinsdag 5 december              Sinterklaas

Donderdag 21 december       Kerstdiner op school (17:30-18:30)

Woensdag 10 april                 Suikerfeest op school

Vrijdag 25 april                       Koningsspelen

Maandag 17 juni                    Offerfeest op school

Woensdag 19 juni                  Schoolreis groep 1 t/m 7

Woensdagavond 10 juli         Afscheid groep 8 (voor ouders en kinderen groep 8)

Zomerfeest                             Datum nog te bepalen

Daarnaast doen we mee met de Kinderboekenweek, Voorleesontbijt, Poeziëweek, Nationale voorleesdagen

 

Oudergesprekken en infomomenten

Dinsdag 29 augustus 14:30 uur                    Algemeen ouderinfomoment en in de klas

Maandag 4 t/m 8 september                         Startgesprekken

Nader te bepalen dag en tijdstip                   Ouderavond algemeen (iom ouderraad)

Maandag 27 november t/m 1 dec                 Voortgangsgesprekken

Maandag 12 t/m 16 februari                          Rapportgesprekken 1

Nader te bepalen dag en tijdstip                   Ouderavond algemeen (iom ouderraad)

Maandag 1 t/m 5 juli                                      Rapportgesprekken 2