Ouderbetrokkenheid

Verschillende onderzoeken tonen aan dat ouderbetrokkenheid effect heeft op de ontwikkeling van de leerling en op zijn of haar leerprestaties. Ons uitgangspunt is dat ouders en de school samen het schoolsucces van de leerling kunnen bevorderen. Ouderbetrokkenheid kent op onze school verschillende vormen. Via diverse kanalen informeren wij u over schoolaangelegenheden. Zo wordt u via de website en de nieuwsbrief van allerlei zaken op school en in de klas op de hoogte gehouden. Ook wordt u twee keer per jaar uitgenodigd voor een algemene informatieavond over inhoudelijke onderwerpen. Daarnaast kunt u ook meepraten over schoolaangelegenheden. Bijvoorbeeld in de ouderraad en in de medezeggenschapsraad. Waar het specifiek uw kind(eren) betreft, houden we graag goed contact. Dit kan via de geplande gespreksmomenten, maar ook daarbuiten kunt u een afspraak maken om over uw kind(eren) te komen praten.